009821-36303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

کربوکسی متیل سلولز خوراکی Articles

کلمالت کلیدی :

کربوکسی متیل سلولز، کربوکسی متیل سلولز چیست، کربوکسی متیل سلولز cmc، کربوکسی متیل سلولز در صنایع غذایی، کربوکسی متیل سلولز خوراکی، فروش کربوکسی متیل سلولز، قیمت کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، کاربرد کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، سلولز چیست، سی ام سی.

مقالات مرتبط Related Articles

سلولز

,دستگاه گوارشی انسان قادر به هضم سلولز نیست و آن را بدون تغییر دفع می کند اما برخی جانوران مثل نشخوار کننده ها و موریانه ها می توانند سلولز را به کمک میکروارگانیسم هایی که در دستگاه گوارش آنها زندگی می کنند، هضم کنند. این میکروارگانیسم ها با آزاد کردن آنزیم هایی به هضم سلولز کمک می کنند. هر 5 مولکول سلوبیوز با آرایش فضایی مکعبی شکل، بلور سلولز را به وجود می آورند و از مجموعه بلورهای سلولز، رشته ابتدایی یا میسل سلولز تشکیل می شود. مجموعه میسل ها، میکروفیبریل سلولزی را بوجود می آورند که قطری حدود 25 نانومتر دارد. از مجموع حدود 20 میکروفیبریل سلولزی تشکیل می شود. سلولز همچون نشاسته از اتصال واحدهای تکراری گلوکز ساخته شده است، ولی برخلاف آن، نقش ساختمانی دارد. جانوران گیاه خوار از سلولز موجود در مواد غذایی گیاهی به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند، در حالی که بدن ما قادر به استفاده از انرژی سلول زنمی باشد و قسمت اعظم سلولز موجود در مواد غذایی گیاهی که ما می خوریم از بدنمان دفع می شود. ,سلولز از واحدهای دارای قطر 35 آنگستروم تشکیل شده که آنها را رشته های ابتدایی می نامند. این قطر اغلب درست است اما حتمی نیست. مثلا در برخی نمونه ها مثل سلولز جلبک والونی 300 آنگستروم و در ترکیبات موسیلاژی برخی میوه هاتنها 1 آنگستروم است. به این ترتیب تصور حالت همگن برای رشته های ابتدایی سلولز کنار گذاشته شد و اشکال مختلف (استوانه ای، منشوری با قاعده مربعی، روبان کم و بیش پهن) منظور گردید. دو عامل در محدودیت ابعاد این واحدها دخالت دارد : یکی همی سلولز ها که همانند پوششی رشد جانبی رشته های سلولزی را محدود می کنند و دیگری آرایش یا سازمان یافتگی حاصل از مجموعه سلولز سنتتازی ( آنزیم تولیدکننده سلولز) غشای سلولی که رشته های اولیه سلولزی را می سازد. سلولز در برابر تیمارهای آنزیمی و شیمیایی پلیمریزاسیون مولکول های پیش ساز مولکول های سلولز تشکیل می شود. پس از تشکیل مولکول های سلولز تجمع آنها به صورت بلورهای سلولز و رسیدن به حد میکروفیبرلها و ماکروفیبرلهای سلولزی بر مبنای پدیده خود آرایی با برقراری پیوند های هیدروژنی بین مولکولی است. این تجمع نیاز به آنزیم ندارد. ابعاد سلولز :,تجزیه سلولز به وسیله سلولازها انجام می شود. سلولازها را به دو گروه اگزوسلولازها و آندو سلولازها تقسیم بندی می کنند. اگزوسلولزها تقسیم بندی می کنند. اگزوسلولازها قدرت عمل بیشتری دارند و بر انواع مختلف سلولز چه سلولز بلوری و چه سلولز غیر بلوری که در نتیجه زخم یا تخریب بخش های سلولزی بلوری ایجاد می شود اثر می کنند و در مرحله اول عمل خود موجب گسستن پیوندهای بین مولکولی می شوند. آندو سلولازها بر محصول عمل اگزو سلولازها اثر می کنند و موجب گسستن پیوندهای درون مولکولی می گردند بنابراین سلولازها اشتراک یا تعاون عمل دارند.تجزیه سلولز :,• α - سلولز : این فرم از سلولز در محلول 5/17 درصد از هیدروکسید سدیم در 20 درجه سانتیگراد حل نمی شود. • β – سلولز : β – سلولز در این محلول حل شده اما به محض اسیدی کردن محلول ته نشین می شود. • Ƴ – سلولز : در محلول 5/17 درصد هیدروکسید سدیم حل می شود اما با اسیدی شدن محلول ته نشین نمی شود. فرم های سلولز و شناسایی آنها :,سلولز ماده تشکیل دهنده دیواره سلولی گیاهان است. این ترکیب اولین بار در سال 1838 مورد توجه قرار گرفت. در آنها سالها با اعمال تغییراتی در آن مانند نیتروژن دار کردن در تولید نیترو سلولز مورد بهره برداری قرار گرفت. سلولز به صورت تقریبا خالص در رشته های پنبه وجود دارد. این رشته ها در تولید نخ و پارچه بافی و تولید پوشاک اهمیت فراوانی دارند. همچنین الیاف پنبه استرلیزه شده در پزشکی کاربرد زیادی دارد. سلولز به صورت ترکیب با لیگنین (ماده چوب) و سلولز در تمام مواد گیاهی وجود دارد. سلولز در گذشته در ساخت باروت بدون دود مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه از آن برای تولید نیتروسلولز که در ساخت مواد منفجره، پلاستیک سازی، رنگسازی و ... کاربرد دارد، استفاده می کنند. سلولز همچنین در آزمایشگاه به عنوان جزء عمل کننده فاز جامد در کروماتوگرافی لایه نازک استفاده می شود. کاربرد سلولز :,کربوکسی متیل سلولز، کربوکسی متیل سلولز چیست، کربوکسی متیل سلولز cmc، کربوکسی متیل سلولز در صنایع غذایی، کربوکسی متیل سلولز خوراکی، فروش کربوکسی متیل سلولز، قیمت کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، کاربرد کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، سلولز چیست، سی ام سی.کلمات کلیدی :

فروش کربوکسی متیل سلولز

,سی ام سی یا کربوکسی متیل سلولز در گریدهای صنعتی و آزمایشگاهی در کیسه های 25 کیلوگرمی و پک های 1 کیلوگرمی در شرکت کیمیا تهران اسید به فروش می رسد.,کربوکسی متیل سلولز، کربوکسی متیل سلولز چیست، کربوکسی متیل سلولز cmc، کربوکسی متیل سلولز در صنایع غذایی، کربوکسی متیل سلولز خوراکی، فروش کربوکسی متیل سلولز، قیمت کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، کاربرد کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، سلولز چیست، سی ام سی.کلمات کلیدی :

قیمت کربوکسی متیل سلولز (CMC)

,کربوکسی متیل سلولز، کربوکسی متیل سلولز چیست، کربوکسی متیل سلولز cmc، کربوکسی متیل سلولز در صنایع غذایی، کربوکسی متیل سلولز خوراکی، فروش کربوکسی متیل سلولز، قیمت کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، کاربرد کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، سلولز چیست، سی ام سی.کلمات کلیدی :

معرفی کربوکسی متیل سلولز

,این ماده باید در کیسه های غیرقابل نفوذ به رطوبت و یا ظروف مناسب مورد توافق خریدار و فروشنده بسته بندی گردد. کربوکسی متیل سلولز از مهم ترین اترهای سلولز می باشد و از سلولز به دست می آید و در آب به صورت کلوئیدی در آمده و قابل حل می باشد و به عنوان غلیظ کننده و یا چسب و افزودنی مواد غذایی به کار برده می شود. ,سدیم کربوکسی متیل سلولز یا سی ام سی یکی از گریدهای مهم این محصول با فرمول O-CH2-COO-Na+ می باشد که بیشترین مصارف آن در صنایع شوینده می باشد. یکی دیگر از مصارف این محصول با درصد خلوصیت بیشتر در صنایع آرایشی و تولید خمیر دندان است. به طور کلی کربوکسی متیل سلولز به صورت متنوع و مختلف در صنایع مختلف و در سه گرید صنعتی، دارویی و غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. ,کربوکسی متیل سلولز با نام تجاری CMC در بازار شناخته می شود. شکل این محصول یک گرد سفید رنگ، بی بو و قابل تعلیق در آب می باشد. مواد اولیه محصول عبارت است از : مواد سلولزی، سود سوزآور، منو کلرواستات، افزودنی های دیگر. سلولز در نباتات زنده و در جداره سلولی نباتات یافت می شود. این ماده یک پلیمر با واحد های گلوکز می باشد که با حذف آب با هم زنجیر شده اند و تشکیل زنجیرهای عظیم 3000 و 4000 واحدی داده اند. این ماده را انواع نباتات می توان به دست آورد. ,کربوکسی متیل سلولز جهت غلظت بخشی، کنترل ویسکوزیته و چسبندگی و ایجاد استحکام، عامل انتشار، عامل نگهدارنده آب، حفظ حالت کلوئیدی، تثبیت کننده، تعلیق ساز، امولسیون ساز و عامل تشکیل لایه در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. لذا به دلیل ویژگی های متنوع، cmc در طیف های گسترده ای تولید و مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده به سرعت در آب سرد و گرم حل می شود و اساسا در مواردی که کنترل ویسکوزیته هدف باشداز این ماده استفاده می گردد زیرا حتی در حضور یون کلسیم نیز ژل تشکیل نمی دهد. اینکه این ماده عامل کنترل ویسکوزیته است باعث شده تا از آن به عنوان غلظت دهنده، تثبیت کننده، امولسیون ساز ( مانند پروتئین شیر) و عامل تعلیق ساز بهره جست. ویژگی های کاربردی CMC :,کربوکسی متیل سلولز، کربوکسی متیل سلولز چیست، کربوکسی متیل سلولز cmc، کربوکسی متیل سلولز در صنایع غذایی، کربوکسی متیل سلولز خوراکی، فروش کربوکسی متیل سلولز، قیمت کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، کاربرد کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، سلولز چیست، سی ام سی.کلمات کلیدی :

خواص فیزیکی و شیمیایی کربوکسی متیل سلولز

,1. غلظت و چسبندگی لازم است. 2. انواع گریدهای آن با ویژگی های سازگار یافته برای مصارف گوناگون قابل تولید می باشد. 3. بدون مزه و بو و بی رنگ می باشد. 4. نسبت به محصولات طبیعی اصلاح نیافته مقاومت بیشتری در مقابل میکروب ها دارد. 5. توانایی حفظ ویژگی ها در شرایط متغیر را داراست. 6. توانایی حفظ ویژگی ها در شرایط متغیر را داراست. 7. حلالیت بالا حتی در آب سرد دارد. 8. عامل ناروانی و غلیظ کننده می باشد. 9. توانایی ایجاد تعلیق پایدار دارد. 10. امولسیفایر. 11. تشکیل لایه محافظ. 12. بهبود ویژگی های رئولوژی. 13. جلوگیری از رشد کریستال ها. 14. جلوگیری از انعقاد محصولات دارای نشاسته. 15. جلوگیری از نرم و سفت شدن. 16. اصلاح ساختار و بافت. 17. حجیم کننده. دلایل تکنولوژیکی برای استفاده از آن :,کربوکسی متیل سلولز، کربوکسی متیل سلولز چیست، کربوکسی متیل سلولز cmc، کربوکسی متیل سلولز در صنایع غذایی، کربوکسی متیل سلولز خوراکی، فروش کربوکسی متیل سلولز، قیمت کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، کاربرد کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، سلولز چیست، سی ام سی.کلمات کلیدی :

تولید کربوکسی متیل سلولز

,1. در تولید پاک کننده ها. 2. در صنعت رنگ سازی. 3. در صنعت چرم سازی. 4. در صنعت کاغذ سازی. 5. در صنعت نساجی. 6. در ساخت مداد. ,خمیر سلولز : 600 کیلوگرم. سود پرک : 200 کیلوگرم. اسید منو کلرو استیک : 250 کیلوگرم. نفتا : 250 کیلوگرم. مواد اولیه ساخت :,1. مخزن ذخیره سازی نفتا از جنس فولاد نرم. 2. ظرف مخصوص واکنش از جنس فولاد زنگ نزن که مجهز به ژاکت سرد کننده و یک همزن می باشد. 3. جدا کننده جهت جدا کردن نفتا از آب. 4. سانتریفیوژ. 5. خشک کن خلاء دوار. 6. پودر ساز. 7. بویلر کوچک. 8. مخازن ذخیره سازی جهت سود کاستیک و اسید منو کلرواستیک. 9. مخزن آب داغ. تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز :,ابتدا مقدار 250 کیلوگرم نفتا را به داخل ظرف واکنش پمپ می کنند. سپس 600 کیلوگرم خمیر سلولز را در حلال نفتا قرار داده و پیوسته بهم می زنند. پس از آن 200 کیلوگرم هیدروکسید سدیم و همچنین 250 کیلوگرم اسید منو کلرو استیک را یکی پس از دیگری اضافه می نمایند و درجه حرارت مخلوط واکنش را با کمک ژاکت آب سرد در دمای 35 درجه سانتی گراد نگه می دارند. هنگامی که واکنش کامل شد، کل مواد را توسط یک سانتریفیوژ از نوع سبدی از جنس فولاد زنگ نزن، سانتریفیوژ می نمایند. حلال نفتا حاصل از سانتریفیوژ را داخل یک جدا کننده جمع آوری نموده و از لایه نفتا آب اصلاح و بازیافت می کنند. نفتای بازیافت و اصلاح شده را جهت تولیدات بعدی مورد استفاده قرار می دهند. سی ام سی مرطوب بدست آمده از سانتریفیوژ را توسط یک خشک کن خلاء دوار خشک می کنند. سپس کربوکسی متیل سلولز خشک شده را توسط آسیاب چکشی به صورت پودر بسیار ریز و نرم در آورده و متعاقب آن الک و غربال نموده و بسته بندی می نمایند. روش تولید :,

کلمات کلیدی

سود سوز آور- فروش سود پرک-فروش سود سوزآور-قیمت سود پرک- سود سوزآور در جدول- شیرین کردن زیتون با سود سوزآور-ایمنی سود پرک-تولید سود پرک-سود پرک در شیراز-سود پرک در اصفهان-موارد استفاده و کاربرد سود پرک-بسته بندی سود پرک- سوختکی با سود پرک-سود مایع چیست- کاربرد سود پرک در صنعت چرم -سود پرک- معرفی سود مایع-سود پرک 99 درصد- سود پرک کاستیک- تولید کننده سود پرک- فروش سود پرک در اصفهان-خریدار سود پرک 20 درصد- مرکز پخش سود پرک- فروش عمده سود پرک- مصارف سود پرک- سود جامد پرک-فروشنده اصلی سود پرک-موارد استفاده از سود پرک-سود پرک جامد-قیمت سود پرک جامد-سود پرک چیست-قیمت سود-سود پرک کاستیک چیست- سود کاستیک گرانول- کاربرد سود پرک-محلول سود مایع چیست-سود جامد-سود کاستیک کلمات کلیدی :

کربوکسی متیل سلولز خوراکی

,کربوکسی متیل سلولز، کربوکسی متیل سلولز چیست، کربوکسی متیل سلولز cmc، کربوکسی متیل سلولز در صنایع غذایی، کربوکسی متیل سلولز خوراکی، فروش کربوکسی متیل سلولز، قیمت کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، کاربرد کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، سلولز چیست، سی ام سی.کلمالت کلیدی :

محصولات مرتبط Related products