009821-36303710

کیمیا تهران اسید

توضیحات description
توضیحات محصول کیمیا تهران اسید

عینک ایمنی جهت محافظت از چشم ها و جلوگیری از پلیسه و گرد و غبار مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

عینک ایمنی جهت محافظت از چشم ها و جلوگیری از پلیسه و گرد و غبار مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

عینک کار در محیط اسیدی برای حفاظت چشم از بخارات اسیدی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

ویژگی

لنز مقاوم در برابر خش

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی