009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

سولفات

در شیمی معدنی سولفات به گروهی از ترکیبات یونی از گوگرد گفته می شود ریشه نام آن در انگلیسی بریتانیایی است که به معنی نمک اسید سولفوریک است.

سولفات از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد:

دیدگاه شیمی: سولفات ها در واقع بنیان سولفوریک اسید هستند.

دیدگاه آرایشی: سولفات ها ترکیباتی همچون سدیم لوریل سولفات، سدیم لوریل اتر سولفات هستند که در راس ترکیبات تشکیل دهنده شامپو ها قرار می گیرند.

سولفات ها مدت زمان زیادی است که در صنعت تولید شامپو مورد استفاده قرار می گیرند، نخستین بار یک شرکت تولید کننده شامپو در سال 1930 اقدام به استفاده از سولفات ها در ترکیب شامپوهای تولیدی خود کرد که منجر به تحویلی عظیم شد. پس از گذشت سالیان این شامپوی تولید شده در موزه ای در آمریکا به عنوان یک اختراع شگرف نگهداری می شود.

عده ای معتقد هستند که بهره گیری از سولفات ها در ترکیبات شامپو باعث خشکی پوست سر شده، می توان اینگونه پاسخ داد که این عامل بستگی به درصد استفاده از سولفات در ترکیب شامپو دارد، اگر میزان استفاده بسیار بالا باشد منجر به بروز حساسیت و خشکی می شود، ولی در صورت استفاده به میزان مناسب هیچ گونه ضرری نخواهد داشت.

مشاهده بیشتر