009821-36303710

کیمیا تهران اسید

توضیحات description
توضیحات محصول کیمیا تهران اسید

درجه اسید سولفوریک چیست؟

درجه اسید سولفوریک جهت اندازه گیری میزان خلوص اسید سولفوریک به کار می رود.

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

برند درجه اسید سولفوریک

تایوان

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی