009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

C۲H۲O۴

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

۱۴۴-۶۲-۷

شماره استاندارد بین المللی

9E7R5L6H31

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

3.68006

HR

3

فشار بخار

105

0.54

چگالی نسبی

1.9

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

۹۰٫۰۳

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب)

1.90

دمای ذوب (°C)

۱۰۲

اسیدیته (pka)

1.25 4.14

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم)

14.3

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی