009821-36303710

کیمیا تهران اسید

توضیحات description
توضیحات محصول کیمیا تهران اسید

آبی کننده گالوانیزه چیست

نمک آماده مصرف گالوانیزه اسیدی :در آبکاری گالوانیزه کاربرد دارد.پروسه نمک آماده مصرف گالوانیزه اسیدی محصول کیمیا تهران اسید پوشش روی اسیدی براق را در دانسیته جریان پایین، متوسط و بالا بر روی زیر لایه آهن یا فولاد ایجاد می کند. این نمک با ایجاد پوششی براق، یکنواخت، با قابلیت پرکنندگی بالا در تمام نقاط دانسیته جریان مورد استفاده قرار می گیرد.مقاومت به خوردگی بالای قطعات گالوانیزه شده که ناشی از همراهی این پروسه با پروسه های مناسب کروماته یا پسیواسیون می باشد.

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی